• Ecopatent Shop Welt
 • Vybrat jazyk

  England Germany France Spain Russia Romania Czech Poland
 • Shop nákup

  Ecopatent Shop Welt
 • Ecopatent-Systém


  Steckbeckenreinigung war gestern!

  Macerator friendly macerator_friendly_logo

ECOPATENT České

Medical Innovations

Stanovisko prof. MUDr. Axel Kramer

k novému systému ECOPATENT®

Prof. Dr. med Axel Kramer Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene e.V. sowie Facharzt für Hygiene und Umwelmedizin an der Universität Greifswald

Prof. MUDr. Axel Kramer – předseda Německé společnosti pro nemocniční hygienu (Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene e.V.) i odborný lékař pro hygienu a environmentální medicínu na univerzitě v Greifswaldu

Cílem konceptu trvalého rozvoje (sustainable development) je spojení hospodářského rozvoje a sociální jistoty s dlouhodobým zachováním základných podmínek života, aby nebyla neohrožena existence budoucích generací. Při ochraně před původci nemoci a kazivosti musí být zohledněny jak ochrana před infekcemi tak i ochrana životního prostředí před ekotoxikologicky relevantními chemikáliemi v odpadních vodách a také spotřeba energie, vody a chemických látek.
Pokud se bezpečnostní normy různých lékařských produktů se stejným určením z hlediska ochrany před infekcemi a funkční bezpečnosti neliší, pak by při jejich výběru měla rozhodnout ekologická a ekonomická hlediska.
Totéž se týká také odstraňování lidských výměšků.

Se systémem ECOPATENT® se podařilo zrealizovat hygienicky spolehlivé odstraňování lidských výměšků, aniž by bylo nutné další zpracování použítých nádob na moč, ložních mís, nádobek na sputa a ledvinových misek. Tato nová forma odstraňování je ekologicky a ekonomicky mnohem výhodnější než zpracování v čisticích a dezinfekčních zařízeních.

Jak toho dosáhnout? Ekologicky šetrné jednorázové nádoby na výměšky pacientů (a také jiné nádoby jako např. vázy na květiny) jsou vyrobeny z čisté celulózy. Nádoby jsou po jejich používání likvidovány v zařízení ECOPATENT®-Macerator, tam jsou mechanicky rozmělněny a celulóza je – obdobně jako toaletní papír – za pomoci vody rozložena na jednotlivá vlákna, zkapalněna a odstraněna kanalizací. Ve srovnání se zpracováním nádob na více použití v běžném čisticím a dezinfekčním zařízení lze tímto způsobem ušetřit až 2/3 vody a čisticích prostředků a až 97% elektrického proudu. Ložní mísy jsou dostatečně stabilní, aby udržely tělesnou hmotnost; při extrémním zatížení lze používat dvě ložní mísy najednou. Nádoby na moč jsou opatřeny kalibrací, takže lze změřit vyměšované množství moči. Vstupní otvor zařízení ECOPATENT®-Macerator se zavírá neprodyšně, takže nedochází k úniku  žádného infekčního aerosolu. V nemocniční odpadní vodě je patrné větší množství celulózy, avšak hodnoty znečištění odpadních vod včetně navýšení množství vody nejsou překročeny.

Současně dochází k zefektivnění pracovních procesů pro ošetřovatelský personál, protože odpadá zpětný dovoz zpracovaných nádob. Další zřetelná úspora s ekologickým ziskem vzniká díky tomu, že odpadá zatížení pro čisticí a dezinfekční zařízení spojené s validací a revalidací včetně kontrol během výrobního procesu, které musí být provedeny minimálně jednou za pololetí.

Komfort pro pacienty je zlepšen také proto, že nádoby z ušlechtilé oceli jsou buď příliš studené anebo ještě příliš horké, pokud byla ochlazovací fáze příliš krátká. Celulózové nádoby můžou být používány podle potřeby a dosáhují teploty skladování.

Závěr: Z hygienického hlediska není bezpečnost likvidace v zařízení ECOPATENT®-Macerator ohrožena žádnými technickými poruchami – takové poruchy nelze při procesu zpracování v čisticím a dezinfekčním zařízení přes pracnou revalidaci a hlídání procesu zcela vyloučit. ECOPATENT®-Macerator je zejména díky ekologickým výhodám, ale také díky sníženým provozním nákladům a efektivním pracovním procesům, vyvolená metoda při odstraňování lidských výměšků jak v nemocnicích, tak i v pečovatelských ústavech a odpovídá koncept trvalého rozvoje pro budoucí generace.